Einladung für alle Seminare in Polnisch / Deutsch

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę zwrócić się do mnie

Telegram
WhatsApp
+49 305 858 151 41
Einfache Anmeldung
Online-Seminare in Polnisch
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
Online-Seminare in Polnisch
 • Technik wird gestellt, Internetzugang ist notwendig (Alternative Telefoncoaching)

  Technologia jest zapewniona, niezbędny jest dostęp do Internetu (alternatywne szkolenie przez telefon)

 • Jedes Jobcenter kann einzelne Personen über AVGS zusteuern

  Każde centrum pracy może kontrolować poszczególne osoby za pośrednictwem systemu AVGS

 • Maßnahmedauer: 1-6 Monate

  Czas trwania środka: 1-6 miesięcy

Understanding German & Work I (2 Monate)

Zrozumienie języka niemieckiego i praca I (2 miesiące)

36 Tage
In dieser Maßnahme wird Deutsch spielerisch gelernt und es wird mit vielen anschaulichen Beispielen auf die Funktionsweise des deutschen Arbeitsmarktes eingegangen.

36 dni
W ten sposób języka niemieckiego uczy się w zabawny sposób, a funkcjonowanie niemieckiego rynku pracy jest omawiane na wielu jasnych przykładach.

Telefoncoachings in Polnisch

Coaching telefoniczny w języku polskim

 • Flexible und individuelle Termine
  Elastyczne i indywidualne terminy

 • Start jeden Montag möglich

  Start w każdy możliwy poniedziałek

Handle It! Intensiv (955/106/22)

Zajmij się tym! Intensywny

Dieser Kurs hilft Ihnen die wichtigsten kulturellen Unterschiede zu Ihrem Heimatland zu verstehen. Es wird außerdem ein Arbeitsmarkt-Profil von Ihnen erstellt und hilfreiche Informationen für ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch vermittelt.

Ten kurs pomoże Ci zrozumieć główne różnice kulturowe w stosunku do Twojego kraju. Stworzony zostanie również dla Ciebie profil rynku pracy, a informacje pomocne podczas udanej rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dostarczone.

Motivation und Deutsch (955/92/22)

Motywacja i język niemiecki

Jede Woche besteht aus 2 UE Motivation und 4 UE Deutschunterricht für Berufs- und Alltagssituationen.

Każdy tydzień składa się z 2 lekcji motywacyjnych UE i 4 lekcji niemieckiego UE w sytuacjach zawodowych i codziennych.

Handle It (955/141/20)

Zajmij się tym

Dieses Coaching ist eine Kurzversion von Handle it! Intensiv.

Ten coaching jest skróconą wersją poradnika Rób to! Intensywny.

Anerkennungscoaching  (955/106/22)

Coaching rozpoznawania

Das Anerkennungscoaching ist ein Intensivcoaching für Menschen mit Migrationshintergrund. Zusätzlich zum Motivationsteil findet ein Anerkennungsteil statt, in dem Hilfe und Beratung bei der Anerkennung ausländischer Schul- und Berufsabschlüsse, von Zeugnissen oder/und Dokumenten geleistet wird.

Coaching uznania to intensywny coaching dla osób ze środowisk migracyjnych. Oprócz części motywacyjnej istnieje część uznaniowa, w której udzielana jest pomoc i porady w zakresie uznawania zagranicznych kwalifikacji szkolnych i zawodowych, świadectw i/lub dokumentów.