Українська Гаряча лінія: (+49-176-85628629) Einladung für alle Seminare in Ukrainisch / Russisch / Deutsch

Якщо у Вас виникли питання – звертайтеся до мене

Телеграм
WhatsApp
+49 176 856 286 29
Einfache Anmeldung

Проста реєстрація

Консультація від IMT

Консультація від менеджера спільноти на рідній мові для індивідуального вибору правильної пропозиції.

Запис в Jobcenter

Запит в Jobcenter для отримання активаційного та посередницького купона (AVGS).

Реєстрація на курс або коучинг

Реєстрація на бажаний курс через надсилання AVGS в IMT поштою або електронним листом.

Відправка та налаштування ноутбука

IMT відправляє готовий ноутбук для онлайн і гібридних групових курсів та надає інструкції.

Початок курсу або коучингу

Готово! Продовжуйте йти до своєї мети.

Online-Seminare in Ukrainisch / Russisch

Онлайн-семінари українською / російською мовами

 • Technik wird gestellt, Internetzugang ist notwendig (Alternative Telefoncoaching)
  Для участі в онлайн-семінарі необхідно мати доступ до Інтернету, ми в свою чергу надаємо техніку
 • Jedes Jobcenter kann einzelne Personen über AVGS zusteuern

 • Maßnahmedauer: 1-6 Monate
  Тривалість: 1-6 місяців 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Deutschland & Deutsch
(88 Tage)

Німеччина та німецька мова 
(88 днів)

88 Tage
Dieser Kurs ist für all jene Menschen konzipiert, die mit Computer, Internet und Co noch nicht gut umgehen können. Vermeintlich trockenes Wissen wird abwechslungsreich und interessant vermittelt, so dass auch nach dem Kurs noch Interesse und Freude daran besteht das neue Wissen für sich und zur Jobsuche zu nutzen.

88 днів
Цей курс призначений для тих людей, які ще погано володіють комп’ютером, Інтернетом тощо. Нібито сухі знання передаються різноманітно та цікаво, так що навіть після курсу залишається інтерес і задоволення використовувати нові знання для себе та для пошуку роботи.

Understanding German & Work I
(36 Tage)

Розуміння ринку праці та німецької мови I
(36 днів)

36 Tage
In dieser Maßnahme wird Deutsch spielerisch gelernt und es wird mit vielen anschaulichen Beispielen auf die Funktionsweise des deutschen Arbeitsmarktes eingegangen.

36 днів
У цьому курсі німецька мова вивчається в ігровій формі, а функціонування німецького ринку праці обговорюється на багатьох наочних прикладах.

Understanding German & Work II
(36 Tage)

Розуміння ринку праці та німецької мови II
(36 днів)

Finding Work
(27 Tage)

Ласкаво просимо на
німецький ринок праці

(27 днів)

20/24 Tage
Die Kurse FINDING WORK und WILLKOMMEN IN DEUTSCHLAND helfen Ihnen, die wichtigsten kulturellen Unterschiede zur Ukraine zu verstehen. Es wird außerdem ein Arbeitsmarkt-Profil von Ihnen erstellt und hilfreiche Informationen für ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch vermittelt.

20/24 днів
Курси ПОШУК РОБОТИ та ЛАСКАВО ПРОСИМО В НІМЕЧЧИНУ допоможуть вам зрозуміти найважливіші культурні відмінності України. Також для вас буде створено профіль ринку праці та надано корисну інформацію для успішної співбесіди.

Telefoncoachings in Ukrainisch / Russisch

Телефонні коучинги українською / російською мовами

 • Flexible und individuelle Termine
  Гнучкий та індивідуальний графік занять
 • Start jeden Montag möglich
  Початок можливий щопонеділка

Handle It! Intensiv (955/106/22)

Dieser Kurs hilft Ihnen die wichtigsten kulturellen Unterschiede zur Ukraine zu verstehen. Es wird außerdem ein Arbeitsmarkt-Profil von Ihnen erstellt und hilfreiche Informationen für ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch vermittelt.

Цей курс допоможе вам зрозуміти найбільш важливі культурні відмінності. В ході цього курсу буде складений ваш профіль для ринку праці. Також ви отримаєте корисну інформацію для успішного проходження співбесіди.

Motivation und Deutsch (955/92/22)
Мотивація і німецька мова

Jede Woche besteht aus 2 UE Motivation und 4 UE Deutschunterricht für Berufs- und Alltagssituationen.

Кожен тиждень складається з 2 занять мотивації та 4 уроків німецької мови для професійної діяльності та повсякденних життєвих ситуацій.

Erfolg in Deutschland – (962/23/23)

In den Gesprächen geht es um das Erkennen vieler Unterschiede und das Meistern von neuen Gegebenheiten. Die Teilnehmer/innen lernen, sich in ihr neues Umfeld schnell einzubringen und anzupassen, ohne die eigene Kultur und Identität aufzugeben. Wir bieten dieses Coaching in einer Vielzahl an Sprachen an, von Trainern, die selbst irgendwann nach Deutschland ausgewandert sind. Sie wissen genau was es bedeutet, sich in Deutschland zu integrieren. Sie kennen die Herausforderungen, in der Regel aus eigenen Erfahrungen.

У розмовах ідеться про розрізнення багатьох відмінностей і подолання нових обставин. Учасники навчаються швидко вписуватися в нове оточення та адаптуватися до нього, не відмовляючись від власної культури та ідентичності. Ми пропонуємо такий тренінг у багатьох мовах, від тренерів, які самі колись виїхали до Німеччини. Вони точно знають, що означає інтегруватися в Німеччину. Вони знають виклики, як правило, з власного досвіду.

Anerkennungscoaching  (955/106/22)

Das Anerkennungscoaching ist ein Intensivcoaching für Menschen mit Migrationshintergrund. Zusätzlich zum Motivationsteil findet ein Anerkennungsteil statt, in dem Hilfe und Beratung bei der Anerkennung ausländischer Schul- und Berufsabschlüsse, von Zeugnissen oder/und Dokumenten geleistet wird.

Цей телефонний коучінг є інтенсивним коучінгом для людей з міграційним походженням. Окрім мотиваційної частини до курсу входить визнання документів, під час якого надається допомога та консультація з приводу визнання середньої шкільної та професійної освіти, свідоцтв та інших документів.